Poppenvilla voor kinderen van de Adelante Zorggroep

door Liliane Limpens 25 november 2013

Cheque voor een poppenvilla ten behoeve van kinderen met een lichamelijke beperking. De villa wordt ingezet op de afdeling speltherapie en in het speciaal basisonderwijs van de Adelante Zorggroep Valkenburg.

Afbeeldingp

Advertenties

Poppenvilla voor kinderen met een lichamelijke beperking

305 LILIANE dining table 3420

De Adelante Zorggroep zet de poppenvilla afwisselend in op haar afdeling Therapeutische Peutergroep en in het [speciaal] basisonderwijs van de Metylschool.

Veronique Maessen | teammanager Servicebureau Kinderen: “Direct na de montage kwamen de kinderen enthousiast af op de nog niet ingerichte poppenvilla. Niet zomaar even kijken naar iets nieuws, maar er al meteen mee spelen en er zelf in kruipen!”.

“De speltherapeuten gebruiken de poppenvilla ten behoeve van observatie en behandeling van kinderen met een lichamelijke beperking, eventueel in combinatie met een gedragsprobleem. De Metylschool mag de poppenvilla ook af en toe gebruiken in haar peutergroepen.”

“Een gewoon poppenhuis met haar kleine popjes is binnen Adelante niet bruikbaar. Kinderen met een motorische achterstand of stoornis kunnen geweldig uit de voeten met de handzame, robuuste, sterke meubels van de poppenvilla.”

Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen biedt een omvangrijk zorgpakket voor kinderen van 0 t/m 20 jaar met een primair lichamelijke beperking. Naast revalidatie kunnen kinderen op de mytylschool van Adelante terecht voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Ook biedt Adelante zorg en begeleiding in de vorm van logeren, dagopvang en woontrainen.

http://poppenvilla.nl/villajournaal.htm

Donatie poppenvilla geeft enthousiaste reacties

100e LILIANE leading dolls villa 4342

door Rudolphstichting Actueel 15 november 2013

De eerste poppenvilla’s die door gezinshuizen zijn aangevraagd bij de Rudolphstichting, zijn geleverd. De reacties van zowel de kinderen als de gezinshuisouder zijn ontzettend enthousiast! Een waardevolle aanvulling voor de gezinshuizen. Eén gezinshuisouder vertelt:“Het is inderdaad een prachtige, duurzame villa. Geweldig! De kinderen kunnen tijdens spel zelfs rechtop blijven staan. We hebben de villa samen in elkaar gezet en er is al volop mee gespeeld en geruzied. Er worden nu kussentjes gemaakt en zelfs gebreid. Auto’s rijden in en uit, vader, moeder, baby, groot kind fantasie en kopietjes van ons gezinshuis worden nagespeeld.”

http://rudolphstichting.nl/actueel

Poppenvilla geweldige aanwinst voor ons Gezinshuis

100h LILIANE car wheel leading light 6755

Jan en Dorien Luesink van Gezinshuis Luesink in Doetinchem:

Gezinshuis Luesink biedt een perspectief biedende plek voor kinderen die niet thuis kunnen wonen. We proberen daarbij zoveel mogelijk een normaal gezin te zijn. Op dit moment wonen naast onze eigen kinderen (allemaal 16+), 4 kinderen in ons gezin: twee jongens van twaalf jaar, een meisje van negen en een jongen van acht jaar.

De poppenvilla is een geweldige aanwinst voor ons gezin. Het in elkaar zetten was al een feest op zich.

Vooral het meisje en de twee jongens van twaalf en acht jaar zullen veel baat hebben bij de poppenvilla. Hoewel de jongen al twaalf is speelt hij nog graag met jonge kinderen en is hij ‘jong in zijn spel en ontwikkeling’. Voor hem is het belangrijk om te leren samen te spelen met andere kinderen. Ook zijn we bezig om hem te stimuleren in fantasiespel. Ook in het uitleggen van sociale situatie kan de villa voor deze jongen een groot voordeel bieden.

Voor het meisje en de achtjarige jongen zal de villa ook een belangrijk instrument zijn. Beide kampen met hechting problematiek en trauma’s die opgelopen zijn door veelvuldige afwijzigingen. We merken dat dit in het poppenspel vaak naar voren komt. Het is belangrijk dat deze uitlaatklep er is voor hen en er voor ons als ouders middelen zijn dit spel te sturen. Zonder sturing wordt het spel al snel negatief en moeten veel “poppen hard huilen”. De villa kan ons zeker helpen met het sturen in het spel en het aanbieden van andere (fantasie) situaties.

www.liliane.nl/PoppenvillaLilianeNieuws.htm