POPPENVILLA NAAR ADELANTE KINDERREVALIDATIE

In de kleuterklassen van Adelante Kinderrevalidatie en Speciaal Onderwijs is spel een leidende activiteit.

Veronique Maessen | teammanager Servicebureau Kinderen: “Spelactiviteiten die aansluiten bij de ontwikkelingsfase van het kind worden ingezet om nieuwe leerinhouden aan te bieden en anderzijds leren de kinderen zo te spelen. “Het gebruik van daarbij passend spelmateriaal binnen de thema-hoeken geeft de kinderen de gelegenheid om verbeeldend te spelen, te kunnen exploreren, imiteren en praten. Een poppenvilla waar kinderen met hun eigen speelpop of knuffel een rol in kunnen spelen heeft in die zin een meerwaarde vanwege de herkenbaarheid en vertrouwdheid.”

“Een veilige omgeving is namelijk een basisvoorwaarde om te komen tot spelen en leren. Daarbij heeft de grootte van de poppenvilla ook als voordeel dat onze doelgroep kinderen (meervoudig en/of fysiek beperkt) er gemakkelijker mee kunnen spelen dan in de gangbare poppenhuizen. Een poppenvilla is daarom een geweldige en welkome aanvulling als spelmateriaal voor de jongste groepen van leerweg basisonderwijs en leerweg aangepast basisonderwijs.”

Het is de tweede LILIANE leading poppenvilla die de Stichting Golf und Humor schenkt aan de Adelante Zorggroep in Valkenburg.

http://poppenvillareviews.nl/LILIANEMediaAdelanteGolfHumor.pdf

Poppenvilla bed

Advertenties