Poppenvilla bij Centrum Kinderhandel en Mensenhandel Leeuwarden

Ook hier vergeten kinderen. Het nieuwe opvang- en behandelcentrum voor getraumatiseerde slachtoffers van kinderhandel en mensenhandel – CKM Leeuwarden – is een initiatief van daadkrachtige Nederlandse wereldvrouwen. Een Poppenvilla is aanwezig. Door een integrale benadering van de slachtoffers wordt een terugkeer in de samenleving voorbereid. Uniek is het feit dat moeders mét hun kind worden opgenomen, dat alle hulpverleners onder één dak werken en dat de samenleving [onderwijs en bedrijfsleven] naar binnen wordt gehaald. De opvang begint met het bieden van veiligheid en stabiliteit.

Poppenvilla auto-hellingbaan

Advertenties

Poppenvilla circuleert bij Prokino Rotterdam

Poppenvilla leading gaat circuleren in de acht groepen van het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van Prokino Ketelbinkie Schiebroek in Rotterdam.

Stichting Prokino is een landelijke aanbieder van kinderopvang, peuterspeelzalen, jeugdzorg en AWBZ-activiteiten zonder winstoogmerk. Zij biedt kinderen een veilige en vertrouwde omgeving van waaruit ze kunnen ondernemen en de wereld kunnen ontdekken.

http://poppenvilla.nl/LILIANELeading4228xl.htm100a LILIANE leading dolls villa 4228